In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt is Lorem Ipsum niet zomaar willekeurige tekst. het heeft zijn wortels in een stuk klassieke latijnse literatuur uit 45 v.Chr. en is dus meer dan 2000 jaar oud. Richard McClintock, een professor latijn aan de Hampden-Sydney College in Virginia, heeft één van de meer obscure latijnse woorden, consectetur,

Lorem Ipsum është një tekst shabllon i industrisë së printimit dhe shtypshkronjave. Lorem Ipsum ka qenë teksti shabllon i industrisë që nga vitet 1500,hello kur një shtypës i panjohur morri një galeri shkrimesh dhe i ngatërroi për të krijuar një libër mostër. Teksti i ka mbijetuar jo vetëm pesë shekujve, por edhe kalimit në shtypshkrimin